Internet Marketing News SEM News SEO

Keyword Research วิเคราะห์คีย์เวิร์ดปูทางสู่ SEO

white

วันนี้ผมจะมาเขียนเรื่อง Keyword Research กันให้กระจ่างสำหรับมือใหม่กันหน่อยครับ สืบเนื่องมาจากคำถามที่เข้ามาพอสมควรครับ ซึ่งจะมีเทคนิคในการใช้งานเครื่องมือ และการค้นหาจาก Google เรามาดูกันครับ

“Keyword Research คืออะไร?”
มันคือการวางแผนทางการตลาด, คือการสร้างสรรช่องทางใหม่ และเปลี่ยนแนวทางในการหาช่องทางใหม่ๆ 

มันก็คือการค้นหา Keywords ที่มีการค้นหา สืบค้น เพื่อให้เราได้ทราบว่า มี คีย์เวิร์ด Kewywords ใดๆบ้างที่มีการค้นหากัน ซึ่ง ณ วันนี้การค้นหาส่วนใหญ่จะอยู่ผ่านเสิรืชเอ็นเจิ้น Search Engines

ประเด็นสำคัญของการทำ Keyword Research นั้นมีประโยชน์เพื่อการนี้ครับ
1. เพื่อให้รู้ว่า Keywords & Phrases อะไรบ้างที่มีการค้นหาจริงๆ
2.เพื่อเอาไปจดเป็นโดเมนเนม Domain name สำหรับการทำ Affiliate Programs
3. เพื่อเอาไปบิทในการหา Traffics ทั้ง PPC และ SEO

การเปลี่ยนแปลงเมื่อ Hummingbird Algorithm หรือ Penguin ที่เข้ามาทำให้การทำ SEO มีความเปลี่ยนแปลงไป (นอกการปรับโครงสร้างเว็บไซต์แล้ว เนื้อหา Contents ของ เว็บไซตกลายเป็นเรื่องสำคัญแทน)

ตัวอย่างเช่นการตั้งโดเมนเนม Domain Name ให้มีความสำพันธ์กับเนื้อหาโดยรวมของเว็บไซต์ แม้จะมีผลไม่มากนักในปัจจุบันแต่ก็ยังมีส่วนในการคำนวณคะแนนในการจัดอันดับอยู่บ้าง

เครื่องมือที่สำคัญในการทำ Keyords Research หลักที่ผมใช้อยู่มีอยู่ที่เดียว^^ พี่กู..ครับ

1.Google Keywords Planner
เครื่องมือตัวนี้ถือว่ามีน่าสนใจในระดับแรกๆ เพราะข้อมูลต่างๆจาก Google ถือว่าใกล้เคียงมากที่สุดครับ

2.Google Trends ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมนำมาใช้งานร่วมกันครับ

 

ยังไงก็แล้วแต่นะครับ ก่อนจะเริ่มต้นทำอะไร การทำ Keywords Research เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดครับ^^

 

ทรงชัย ต๊ะ

Powered by: Wordpress